oRGANIZACIJE FMI SRBIJE

Forum mladih sa invaliditetom Srbije je savez udruženja građana koji su osnovale četiri organizacije: Forum mladih sa invaliditetom Beograd, Forum mladih sa invaliditetom Novi Sad, Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac  i Forum mladih sa invaliditetom Trstenik. 
 
 

 • Forum mladih sa invaliditetom Beograd
   Adresa:
  Terazije 23
  11000 Beograd

  web: www.fmi.rs
  e-mail: office@fmi.rs
  tel.  011.32.48.347
  tel/fax  011.32.20.632


 • Forum mladih sa invaliditetom
  Novi Sad

  Adresa:
  Bate Brkića 17
  21000 Novi Sad

  web: www.fmins.org 
  e-mail: fminsd@gmail.com
  tel: 021.630.26.46 

 • Forum mladih sa invaliditetom
  Kragujevac

  Adresa:
  Svetozara Markovića 7
  34000 Kragujevac

  web: www.fmikg.org

  e-mail: fmikragujevac@gmail.com
  tel. 034.33.05.47

Publikacije

Kontakt


Kancelarija: FMI Srbije
Telefon: +381.11.32.48.347
FAX: +381.11.32.20.632
WEB: www.forum-osi.org
E-mail: office@forum-osi.org