ReZULTATI

Forum je uspešno realizovao oko 50 projekata, sa više od 1000 direktnih i do 5000 indirektnih korisnika, koji doprinose razvoju inkluzivnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Organizacija predstavlja i zastupa interese osoba sa invaliditetom u nekoliko oblasti (obrazovanje, zapošljavanje, pristupačnost, preduzetništvo, socijalna politika i socijalna zaštita), omogućavajući poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i kreiranje jednakih mogućnosti

1. Drustvena inkluzija – obrazovanje i zaposljavanje

Forum mladih sa invaliditetom Srbije počev od 2008. godine intenzivno radi na zapošljavanju osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. U tom smislu, kreirali smo program zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ostvarili saradnju sa oko 50 kompanija, malih i srednjih preduzeća. Realizacijom programa, omogućili smo zapošljavanje preko 300 osoba sa invaliditetom..

2. Razvoj i pracenje usluga/servisa podrske za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici

Forum mladih sa invaliditetom Srbije je realizovao aktivnosti koje doprinose uključivanju civilnog društva u sektor društvene inkluzije, povezivanjem i jačanjem postojećih i stvaranjem novih pružaoca usluga u zajednici u oblastima socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja, omogućavajući njihovo omasovljavanje i poboljšanje kvaliteta usluga.

3. Socijalno preduzetnistvo

Forum mladih sa invaliditetom Srbije doprinosi izgradnji kapaciteta za razvoj socijalnih preduzeća, kao i izgradnju uzajamne mreže podrške.

4. Sport osoba sa invaliditetom

Pored navedenog, Forum promoviše sport osoba sa invaliditetom i podstiče osobe sa invaliditetom na bavljenje sportom. Kreirali smo i održavamo sajt www.sportskainkluzija.com koji, između ostalog, prezentuje sportske klubove i saveze osoba sa invaliditetom

PRIZNANJA

Forum mladih sa invaliditetom je februara 2015. godine u Beču, na međunarodnoj konferenciji u okviru „Zero project 2015“, u organizaciji ESSL Fondacije dobila priznanje za online platformu za servise podrške za osobe sa invaliditetom www.servisipodrske.info. Platforma je uspostavljena u okviru projekta „Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom“, podržanog od strane Evropske unije u okviru Civil Society Facility programa.

 Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima dodelila je Forumu priznanja „Zvezde Beograda 2011″ i “Zvezde Beograda 2012” za najbolje projekte podržane od strane grada Beograda u oblasti socijalne zaštite.

Organizacija “Koloseum” iz Beograda, povodom svetskog dana osoba sa invaliditetom, uručila je Forumu zahvalnicu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji za 2009. godinu.

Naša organizacija je dobitnik plakete od strane Invalidskog streljačkog saveza Srbije za izuzetandoprinos razvoju i napretku sportskog streljaštva OSI Srbije u 2008. godini.

Za izuzetne rezultate u radu sa osobama sa invaliditetom, Forum mladih sa invaliditetom dobitnik je posebnog priznanja Ministarstva rada i socijalne politike za 2008. godinu

Publikacije

Kontakt


Kancelarija: FMI Srbije
Telefon: +381.11.32.48.347
FAX: +381.11.32.20.632
WEB: www.forum-osi.org
E-mail: office@forum-osi.org