O NAMA ...

MI SMO ...

- Forum mladih sa invaliditetom (FMI) je organizacija civilnog društva, osnovana u Beogradu 2005. godine, a svoju delatnost obavlja na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

- Ideja nam je bila da osnujemo organizaciju koja će svojim uticajem i doprinosom, aktivno učestvovati u izgradnji i stvaranju društva ravnopravnih i aktivnih gradjana u kome su osobe sa invaliditetom osnažene da samostalno žive i odlučuju, u skladu sa potrebama i resursima.

- Želimo da doprinesemo društvenom uključivanju osoba sa invaliditetom, zastupanjem i promovisanjem ljudskih prava, kroz uspostavljanje međusektorskih partnerstava, izgradnju i jačanje neophodnih ljudskih i drugih resursa i kapaciteta.

i drugima ...

NAŠE CILJNE GRUPE ...

- Ciljne grupe Foruma su: osobe sa invaliditetom, porodice osoba sa invaliditetom, organizacije civilnog društva, biznis sektor, lokalne samouprave, relevantne institucije: Nacionalna služba za zapošljavanje, Centri za socijalni rad, obrazovne institucije, nadležna Ministarstva. Tokom proteklog perioda, organizacija je izgradila održiva međusektorska partnerstva sa predstavnicima javnog i privatnog sektora u razvoju inovativnih rešenja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

- Naš zadatak jeste da afirmišemo položaj osoba sa invaliditetom u okvirima moderne socijalne politike, posmatrajući osobu sa invaliditetom kao ličnost sa svim pravima i potrebama. Želimo jednake mogućnosti za sve, uključujući pravo i na različitost. Naglasak stavljamo na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, nediskriminaciju i njihovo puno učešće u društvu.

Publikacije

Kontakt


Kancelarija: FMI Srbije
Telefon: +381.11.32.48.347
FAX: +381.11.32.20.632
WEB: www.forum-osi.org
E-mail: office@forum-osi.org